Đầu tư Dự án Vũng Tàu Regency “ Cơ hội hay rủi ro’’

Thị trường BDS nghỉ dưỡng  Đà Nẵng, Nha Trang, Phú Quốc một vài năm gần đây cực kỳ sôi động, điển hình như: Panaroma – Nha Tranh, Coco Bay - Đà Nẵng, Vinpearl – Phú Quốc. Tuy nhiên theo đánh giá chung  thì TP biển Vũng Tàu thật sự thiếu bóng các dự án về nghỉ dưỡng. (more…)...
Read More